Ban điều hành


img

Vũ Linh Ngọc

<p>Thông dịch viên - Giáo viên Tiếng Đức<br></p>

img

Phan Thị Thân Thủy

<p>Thư ký</p>

img

Phạm Thị Bích Phượng

<p>Thành viên</p>

img

Trần Kim Phương Thảo

<p>Giám đốc dự án<br></p>

Messenger us!
Facebook Messenger
Cơ hội việc làm và định cư tại CHLB Đức