Tổng quan


image

Mô hình doanh nghiệp xã hội Đức và triển vọng tại tỉnh Đồng Tháp

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đầu tiên xuất hiện ở nước Anh từ thế kỷ 17. Trong các thế kỷ tiếp theo, lần lượt các mô hình tín dụng vi mô, hợp tác xã, nhà ở xã hội, hội ái hữu... đã ra đời và được nhân rộng ở các nước ...

image

Mô hình hoạt động CTXH tại Outlaw

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đầu tiên xuất hiện ở nước Anh từ thế kỷ 17. Trong các thế kỷ tiếp theo, lần lượt các mô hình tín dụng vi mô, hợp tác xã, nhà ở xã hội, hội ái hữu... đã ra đời và được nhân rộng ở các nước ...

image

CHUYẾN THĂM CỦA BỘ TRƯỞNG BARBARA KLEPSCH VÀ NHỮNG KẾT QUẢ KHẢ QUAN CỦA DỰ ÁN “HỢP TÁC ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC”

Tại buổi trao bằng chứng nhận nghề cho các điều dưỡng viên Việt Nam vào ngày 14/9/2017 vừa qua tại Bệnh viện HELIOS chi nhánh Pulsnitz, Giáo sư Gerald Svarovsky (DPFA) đã có bài phát biểu gửi đến Bộ trưởng Bộ Xã hội ...

image

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Đối với các ứng viên, nếu có mong muốn tham gia Dự án, cần phải chuẩn bị một mức tài chính tối thiểu chứ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác hoàn toàn. Vậy nên bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng, ...

Messenger us!
Facebook Messenger
Cơ hội việc làm và định cư tại CHLB Đức