Video Clip


image

[VGP] Thời sự THDT đưa tin về dự án hợp tác đào tạo điều dưỡng - 11/2016

Dự án "Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức" với những lợi ích thiết thực dành cho không chỉ ứng viên mà còn cho đối tác nước ngoài đã được sự quan tâm của truyền thông địa phương. Đây là những tài ...

image

[VGP] Phỏng vấn ứng viên Dự án “Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức” 2016 2017

Phỏng vấn ứng viên Dự án “Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức” 2016 2017

image

[THỜI SỰ TỪ NƯỚC ĐỨC] Dự án Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức

Dự án "Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức" với những lợi ích thiết thực dành cho không chỉ ứng viên mà còn cho đối tác nước ngoài đã được sự quan tâm của truyền thông CHLB Đức. Đây là những tài liệu ...

image

Giới thiệu Dự án Hợp tác đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam tại CHLB Đức

Messenger us!
Facebook Messenger
Cơ hội việc làm và định cư tại CHLB Đức